Aktuális Életrajz Takács Éva Művek Hanglemezjegyzék Irodalom Takács Alapítvány Galéria Kapcsolat Linkek
 


Takács Jenőné, Pasteiner Éva

(Rozsnyó, 1915. március 14. - Kismarton (Eisenstadt) 2006. október 26.)

Azt mondják, minden kiváló férfi mögött egy nagyszerű nő áll. Igaznak bizonyul e mondás Takács Jenő esetében is, aki így mesélte el feleségével való megismerkedésének történetét:

"Amikor Pécsett az Ének a Teremtésről c. kantátámat írtam, meghívtam néhány barátomat, hogy bemutassam nekik a művet zongorán. A kis partin megjelent Weöres Sándor költő barátom kíséretében egy ifjú hölgy Budapestről, aki a Mecsek Szállodában töltött néhány napot. Épp akkor vált el Jékely Zoltán költőtől, aki a későbbiek során jó barátunk lett. Az ifjú hölggyel, Évával egymásba szerettünk, és rövidesen összeházasodtunk."
Takács Jenőné, lánykori nevén Pasteiner Éva felvidéki értelmiségi családból származott. Nagyapja Rozsnyón volt gyógyszerész, egyik nagybátyja, Pasteiner Iván az Egyetemi Könyvtár igazgatója volt Pesten, a másikat, Pasteiner Gyulát meg úgy tartják számon, mint a magyarországi művészettörténet megalapítóját. Ügyvéd édesapja elesett az I. világháborúban - így édesanyja egyedül nevelte föl. Először Budapesten az Egyetemi Könyvtárban, majd a Széchenyi Könyvtárban, később Pécsett a Dunántúli Tudományos Intézet könyvtárában dolgozott, mint tudományos munkatárs. Az amerikai években (1952-1970), mikor Takács Jenő a cincinnati egyetem professzora volt, a gyermekkórház kutatólaboratóriumában helyezkedett el, ott is tudományos munkatársként. A teratológia (a születés előtti torzképződmények tudománya) területén szép pályát futott be. Több ízben külföldi kiküldetésben is előadásokat tartott, főleg a skandináv államokban.

A Takács-házaspár 1970-től Cinfalván, Takács Jenő szülőfalujában telepedett le. Éva sokszor szervezett szeretetteljes légkörben zajló baráti összejöveteleket, melyek mindig családias hangulatúak voltak, és a jelenlévők számára szellemi gazdagodást jelentettek. Ezek egyikén, három évvel ezelőtt Takács Jenő így beszélt élete párjáról:
"Éva befolyása nagyobb, mint bárki gondolná. Nemcsak csinos és szép, de hallatlanul művelt, okos, mondhatni: bölcs asszony, s jó a humora is. Kifinomult művészi ízlése és amellett gyakorlati észjárása van. Nem könnyű életünk során többször rendezett be kettőnk számára új lakást: először Pécsett, később a vándorévekben, Rómában, Velencében, Grundlseen, Svájcban, Amerikában, majd Cinfalván. Akárhova vetett a sors bennünket, egymással mindig magyarul beszéltünk. Mindenütt rövid idő alatt olyan otthont teremtett, ahol nyugodt körülmények között tudtam dolgozni. Kitűnően szervezte háztartásunkat, baráti összejöveteleinket. Emellett a maga tudományos munkájában is kiváló eredményeket ért el. Derűs kedélyével, vidám egyéniségével, széleskörű és megalapozott kulturális ismereteivel baráti körünkben is nagy tekintélynek örvend. Nagyon sokat köszönhetek neki. Ő tartotta kezében a mindennapi élet gondjait, az ügyintézést, az adminisztratív munkát. Mindig, minden helyzetben számíthattam rá, s számíthatok rá ma is. Az élet legnehezebb időszakaiban sem csüggedt el soha. Törekvéseimet mindig támogatta. Zenei ötleteimet, új kompozícióimat is neki játszottam el először - s érdekeltek lényegre látó kritikai észrevételei, mert bár nem gyakorlati muzsikus, jó ítélőképessége és csalhatatlan művészi érzéke van. A képzőművészetekhez és az irodalomhoz is ért. Segítségének köszönhetem a zeneszerzői tevékenységem nagy részét, mert olyan légkört tudott teremteni, mely az alkotó munkát elősegítette, ösztönözte."

 
 
Video


  
vissza a lap tetejére  
Copyright © 2007 Takács Jenő Alapítvány :: All Rights Reserved

A Honlapról bárminemű szöveges vagy zenei anyag további felhasználásához a Takács Jenő Alapítvány Kuratórium előzetes hozzájárulását kérni kell!